1b.app
Скопійоване посилання -

Створіть свій перший бізнес-процес “Замовлення” і запустіть його

Бізнес-процес - це схематична карта (блок-схема), по якій можуть рухатися об'єкти всередині OneBox OS.

Для того, щоб створити бізнес-процес необхідно виконати такі дії:

1. Відкрийте програму “Workflows”:

2. Натисніть “+” та виберіть “Додати Workflow”:

Create-your-first-business-process-1

3. Вкажіть назву бізнес-процесу, групу та натисніть “Створити бізнес-процес...”

4. Тепер необхідно створити блок-схему з етапів (статусів) бізнес-процесу, для цього натисніть "+" та вкажіть їх назви:

5. З'єднайте між собою статуси за допомогою стрілок. Для цього затисніть ЛКМ на "+" статусу, від якого потрібно провести стрілку і проведіть її до статусу з яким потрібно з'єднати. У результаті вийде приблизно така схема:

Наш бізнес-процес готовий, тепер можна його запустити.

1. Відкрийте програму “Замовлення:

Натисніть “+”, вкажіть назву та виберіть бізнес-процес, який був створений вами раніше, та натисніть кнопку “Створити” . Після чого бізнес-процес буде створений і ви побачите, наприклад, такий інтерфейс:

Знизу відображаються етапи бізнес-процесу, на які ви можете перейти в даний момент,

а також відображається поточний статус процесу.

Щоб перейти на інший етап - натисніть на його назву та перехід буде виконано.

Після переходу на наступний етап унизу у вас будуть відображатися вже інші етапи для перемикання, які відповідають раніше налаштованій блок-схемі.

Щоб переглянути список усіх замовлень та інформацію щодо них, відкрийте програму “Замовлення”.

На сторінці, що відкрилася, ви побачите загальний список з процесами, що відносяться до групи “Замовлення”.

Всі замовлення ви можете відфільтрувати за певними критеріями, щоб відобразити тільки необхідні. Щоб відфільтрувати замовлення необхідно:

У списку всіх замовлень відкрийте панель фільтрації:

Заповніть одне або кілька полів, за якими хочете відфільтрувати замовлення (Наприклад, дата створення та етап бізнес-процесу).

Натисніть кнопку “Фільтрувати”.

У результаті будуть відображені лише замовлення, які підходять під задані фільтри.