1b.app
Скопійоване посилання -

Публічна угода

про надання доступу до програмного забезпечення OneBox OS

ВАЖЛИВО! Перед початком викоритання Програмного забезпечення OneBox OS уважно ознайомтеся з умовами , містяться в цьому Договорі. Оплата доступу до Програмного забезпечення за обраним Тарифом і / або реєстрація Акаунта / Облікового запису в програмному забезпеченні OneBox OS означає належне заключення цього Договору і вашу повну згоду з усіма його умовами. Якщо ви не згодні беззастережно прийняти умови даного Договору, ви не маєте права доступу до Програмного забезпечення OneBox OS.

1. Визначення понять

1.1. Договір – справжній публічний договір про надання доступу до Програмного забезпечення OneBox OS. Договір є публічним договором відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України. Договір є договором приєднання, в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України. Договір не є авторським договором про передачу виключного і / або невиключного права на використання програмного забезпечення.

1.2. Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю “СРМ”, яке знаходиться за адресою: Україна, м. Чернігів, пр. Миру 53А, оф. 400.

1.3. Власник облікового запису – будь-яка фізична або юридична особа, яка прийняла умови цього Договору про надання доступу до Програмного забезпечення OneBox OS, шляхом здійснення оплати та / або реєстрації Акаунта / Облікового запису.

1.4. Користувач — фізична особа, якій Власник Акаунта надав доступ до Програмного забезпечення в рамках цього Договору та обраного Тарифу.

1.5. Програмне забезпечення OneBox OS (далі Програмне – забезпечення) – програма Для електронно-обчислювальних машин (як в цілому, так і її компоненти), що є представленою в об'єктивній формі сукупністю даних і команд, в тому числі вихідного тексту, бази даних та інших даних включених Виконавцем до складу зазначеної програми для електронно-обчислювальних машин, умови оновлень і підтримки, а також будь-яка документація щодо Програмного забезпечення. Програмне забезпечення є об'єктом авторського права, виключні майнові права на який належать Виконавцю.

1.6. Публічна оферта – це пропозиція будь-якій фізичній або юридичній особі про надання доступу до Програмного забезпечення для укладення цього Договору.

1.7. Акцепт – повна і безумовна згоду Власника Акаунта на укладення цього Договору на умовах, викладених в цьому Договорі.

1.8. Тариф – тарифний план, який визначає обсяг умов доступу до Програмного забезпечення, який обирається Власником Акаунта, згідно прайс-листа Виконавця, що публікується в мережі інтернет за наступною адресою: https://1b.app/.

1.9. Місце зберігання – місце зберігання інформації, даних, які вводить Користувач і / або Власник Акаунта після отримання доступу до Програмного забезпечення.

1.10. Обліковий запис – запис в програмному забезпеченні (пара логін / пароль або спеціальний API-ключ), що зберігає дані, що дозволяють ідентифікувати та авторизувати Користувача і / або Власника Акаунта.

1.11. Аккаунт – інформаційний ресурс, який є сукупністю даних однієї копії Програмного забезпечення з унікальним ідентифікатором, за допомогою якого групуються об'єкти програми для їх спільного відображення і використання.

2. Предмет Договору

2.1. Виконавець надає Власнику аккаунта доступ до Програмного забезпечення в рамках його функціональних можливостей, виключно для самостійного використання Власником аккаунта, з правом надання доступу Користувачеві в рамках обраного Тарифу.

2.2. Цей Договір вважається укладеним з моменту оплати Власником аккаунта вартості надання доступу до Програмного забезпечення та / або реєстрації Аккаунта / Облікового запису в програмному забезпеченні (Акцепт), згідно відповідного рахунку Виконавця та / або реєстрації Аккаунта / Облікового запису, і діє протягом усього терміну доступу до Програмного забезпечення за умови належного дотримання Власником аккаунта / Користувачем умов цього Договору.

2.3. Розмір, порядок і строки виплати плати за надання доступу до Програмного забезпечення розміщені в мережі Інтернет за адресою: https://1b.app/ru/prices/. Плата розраховується згідно обраного Власником Акаунта Тарифу.

3. Права і обов'язки

3.1. Згідно цього Договору Власник Акаунта отримує доступ до Програмного забезпечення, а також наступні права:

3.1.1. право самостійно вибирати відповідний Тариф, перелік яких розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://1b.app/;

3.1.2. право змінити Тариф протягом всього терміну його дії, при цьому термін дії Тарифу буде збільшений на термін сплаченого, але невикористаного поточного Тарифу з урахуванням вартості нового Тарифу;

3.1.3. право розміщувати в Акаунті / Обліковому записі належать йому дані відповідно до обраного Тарифу, якщо таке розміщення не порушує положення цього Договору та законодавства України;

3.1.4. право використовувати ресурси Сховища на свій розсуд в рамках даного Договору;

3.1.5. право повідомляти Виконавця про недоліки і вимагати забезпечення належного функціонування програмного забезпечення;

3.1.6. право надати доступ до Програмного забезпечення Користувачеві в рамках обраного Тарифу.

3.2. Виконавець зобов'язаний:

3.2.1. виконувати умови цього Договору;

3.2.2. надавати дійсну, точну і повну інформацію про себе і іншу інформацію, необхідну для виконання умов цього Договору;

3.2.3. забезпечувати збереження логіна і пароля, необхідних для входу в Аккаунт / Обліковий запис;

3.2.4. негайно повідомляти Виконавця про будь-які порушення авторських прав на Програмне забезпечення з боку третіх осіб (якщо Власнику Акаунта відомо про такі порушення), а також сприяти Виконавцю в оперативному припиненню порушень і фіксації доказів їх наявності;

3.2.5. здійснювати контроль користувачів за виконанням умов цього Договору.

3.3. На час надання доступу до Програмного забезпечення Власнику Акаунта / Користувачеві забороняється:

3.3.1. вносити зміни в Програмне забезпечення, здійснювати декомпіляцію, відтворення, копіювання, поширення наявних в програмному забезпеченні даних з метою перенесення інформації в інше програмне забезпечення або для інших цілей;

3.3.2. копіювати, поширювати Програмне забезпечення, відчужувати іншим способом або шляхом здачі в майновий найм або в прокат;

3.3.3. передавати логіни і паролі доступу до Аккаунту / Облікового запису будь-яким третім особам (за винятком передачі доступу Власником аккаунта Користувачеві) і / або забезпечувати можливість доступу третіх осіб до Програмного забезпечення іншим шляхом;

3.3.4. перешкоджати функціонуванню Програмного забезпечення;

3.3.5. використовувати Програмне забезпечення в діяльності, що суперечить законодавству України і порушує права і законні інтереси інших осіб.

3.4. Виконавець зобов'язаний:

3.4.1. дотримуватися умов цього Договору (крім невиконання зобов'язань, що сталися внаслідок випадку або дії обставин непереборної сили);

3.4.2. здійснювати обслуговування програмного забезпечення і забезпечувати його належне функціонування;

3.4.3. протягом розумного строку (а при можливості – завчасно) повідомляти Власника аккаунта про випадки відсутності доступу до Програмного забезпечення, причини відсутності такого доступу та / або про терміни його відновлення;

3.4.4. зберігати конфіденційність інформації Власника аккаунта / Користувача, отриманої при створенні Акаунта / Облікового запису в програмному забезпеченні, зміст особистих повідомлень електронної пошти, інформації в програмному забезпеченні, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

3.4.6. Виконавець має право змінювати умови даного Договору в односторонньому порядку шляхом розміщення зміненого тексту в мережі Інтернет за адресою https://1b.app/.

4. Зберігання інформації

4.1. Кількість гігабайт дискового простору SSD і гігагерц потужності процесора, яку Виконавець надає Власнику аккаунта залежить від обраного Власником тарифу: https://1b.app/ua/prices/#cloud_onebox

4.2. У разі якщо Власник облікового запису перевищив ресурси сховища, він повинен перейти на інший тариф програмного забезпечення;

4.3. У разі якщо Власник облікового запису припинив оплачувати щомісячну плату за надання доступу до програмного забезпечення, то дані, створені Власником аккаунта / Користувачем в ході експлуатації програмного забезпечення, зберігаються безкоштовно з першого дня прострочення оплати, однак доступ до системі блокується автоматично . У разі закінчення 30-ти календарних днів Виконавець має право видалити всю накопичену інформацію Власником аккаунта / Користувачем, без права поновлення ;

4.4. Власник облікового запису має право перенести на зовнішні носії накопичену ним інформацію. Дані послуги тарифікуються окремо.

5. Умови надання доступу до Програмного забезпечення

5.1. Початок терміну дії Договору – день створення Акаунта / Облікового запису запису.

5.2. У разі закінчення терміну дії відповідного Тарифу і непридбання Власником аккаунта протягом 3 (трьох) календарних днів нового Тарифу, подальший доступ до Програмне забезпечення буде заблокований Виконавцем автоматично. Для відновлення доступу Власник облікового запису повинен оплатити тариф на період 3 (три) місяці, згідно з актуальних цін і тарифів на момент відновлення: https://1b.app/ua/prices/#cloud_onebox
А в разі прострочення сплати тарифу на 15 календарних днів OneBox буде видалений з сервера. Виконавець зберігає резервну копію, для відновлення системи Власник повинен вибрати тариф з актуальних на момент відновлення на сторінці: https://1b.app/ua/prices/#cloud_onebox і сплатити в період 3 (три) місяці. Обраний для відновлення роботи системи тариф не може бути менше ніж той, який використовувався Власником до цього.

5.3. Для того щоб отримати доступ до Програмного забезпечення Власнику аккаунта необхідно пройти процедуру реєстрації, в результаті якої для будуть створені унікальні Рахунок і Аккаунт. Для додавання Користувача Власнику аккаунта необхідно самостійно засобами програмного забезпечення створити їм Облікові записи та дати доступ до Аккаунту. Кількість користувачів online в рамках одного Аккаунта визначається виходячи з Тарифу.

5.4. При реєстрації Власник облікового запису самостійно вибирає собі логін (унікальне символьне ім'я облікового запису Власника аккаунта) і пароль. Виконавець має право заборонити використання певних логінів, а також встановлювати вимоги до логіну та паролю (довжина, допустимі символи і т.д.).

5.5. Власник облікового запису самостійно несе відповідальність за безпеку (стійкість до вгадування) обраного ним пароля, а також самостійно забезпечує конфіденційність свого пароля. Власник аккаунта самостійно несе відповідальність за всі дії / бездіяльність (а також їх наслідки) в рамках або з використанням програмного забезпечення під своїм Аккаунтом, включаючи випадки добровільної передачі або недотримання конфіденційності даних для доступу до його Аккаунту / Облікового запису третім особам на будь-яких умовах.

5.6. Власник облікового запису зобов'язаний негайно повідомити Виконавця про будь-які випадки несанкціонованого доступу до Програмного забезпечення з використанням його Аккаунта / Облікового запису і / або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності свого пароля. З метою безпеки, Власник облікового запису зобов'язаний самостійно здійснювати безпечне завершення роботи (кнопка «Вихід») після закінчення кожної сесії роботи з Програмним забезпеченням. Виконавець не відповідає за можливу втрату даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, які можуть статися через порушення Власником аккаунта положень цієї частини Договору.

5.7. Виконавець має право заблокувати і видалити Аккаунт / Обліковий запис, включаючи всю інформацію без пояснення причин, у разі порушення умов Договору. З цього моменту відновлення Акаунта / Облікової записи, будь-якої інформації, що відноситься до них, а так само доступів до Програмного забезпечення — неможливі.

6. Конфіденційність та використання персональних даних

6.1. Сторони зобов'язуються дотримуватися конфіденційності щодо всієї технічної, комерційної та іншої інформації, отриманої однією від одної і приймати всі розумні заходи для запобігання несанкціонованого доступу або розкриття такої інформації третім особам за цим Договором.

6.2. Беручи умови цього Договору, Власник облікового запису відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», діючи вільно, своєю волею і в своєму інтересі, висловлює свою згоду на: надання своїх персональних даних, що включають Прізвище, Ім'я, По батькові, адреса електронної пошти, номер контактного телефону, дату народження, регіон, місто, організацію, посаду, а також аналогічні дані Користувача для їх обробки Виконавцем.

6.3. Виконавець здійснює такі дії щодо обробки персональних даних: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, знеособлення, блокування, видалення, знищення. Персональні дані обробляються для мети виконання умов цього Договору.

6.4. Цей Договір діє протягом усього терміну надання доступу Власнику аккаунта до Програмного забезпечення. Власник облікового запису розуміє і погоджується з тим, що в разі відкликання даної згоди він позбавляється можливості доступу до частини або всіх сервісів Програмного забезпечення. По завершенню дії договору Виконавець зобов'язується видалити персональні дані протягом 30 днів з моменту завершення дії цього Договору.

6.5. Власник облікового запису / Користувач може відкликати згоду на обробку персональних даних, звернувшись до Виконавця за адресою sales@crm-onebox.com.

7. Додаткові положення

7.1. Виконавець має право в разі порушення Власником аккаунта / Користувачем умов цього Договору з надання доступу до Програмного забезпечення, в односторонньому порядку розірвати цей Договір.

7.2. При розірванні цього Договору будь-якою стороною і по будь-яким підставам Власник облікового запису зобов'язаний припинити доступ до Програмного забезпечення повністю.

7.3 Якщо Користувач порушує умови оплати послуг перед партнерами OneBox, Виконавець має право закрити доступ до програмного забезпечення OneBox OS до моменту, поки Користувач не виконає свої фінансові зобов'язання.

7.4. Програмне забезпечення надається за принципом «як є» і Виконавець не гарантує, що всі його функціональні можливості будуть відповідати очікуванням Власника аккаунта і зможуть бути застосовні для конкретної його мети.

7.5. У разі вчинення Власником аккаунта / Користувачем дій, заборонених нормами цього Договору, Виконавець має право без пояснення причин і будь-якого повідомлення вжити заходів, що виявляють і запобігають зазначені порушення.

7.6. З усіх питань, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8. Мобільний додаток

8.1 Додаток створений для існуючих та нових користувачів CRM-системи OneBox, він дозволяє працювати з мобільного пристрою з комплексним рішенням для управління взаємовідносинами з клієнтами. Воно дозволяє автоматизувати бізнес-процеси і тим самим підвищити рівень продажів, оптимізувати маркетингову стратегію та покращити якість обслуговування споживачів. Ми пропонуємо цифрові рішення для різних компаній, незалежно від того, чим вони займаються.

8.2 CRM система OneBox формує список візитів до клієнтів, для персоналу, персонал використовуючи мобільний додаток бачить адресу візиту та рухається до нього. Додаток фіксує у фоні gps координати співробітника для відстеження маршруту пересування, а також для того щоб порівняти з координатами адреси відвідування клієнта і зафіксувати факт реального знаходження співробітника.

8.3 Ми нікуди не передаємо дані по gps координатам користувачів

Виконавець:
Товариство з обмеженою відповідальністю “СРМ"
Контакти: Україна, м. Чернігів, пр. Миру 53А, оф. 400
Контакти