1b.app
Скопійоване посилання -

API довідники

Додавання запису в довідник, метод: /api/directory/change/?actiontype=insert

Параметри

Приклад:

http://myboxurl/api/directory/change/?login=XXXX&password=YYY&actiontype=insert&directoryid=1&field1=value1&field2=value2

Поле Тип Опис Обов'язкове чи ні Коментар
1 login string Логін в системі BOX Обов'язкове поле.  
2 password string Пароль в форматі md5 Обов'язкове поле. Напишіть в техпідтримку і ми видамо вам hash для API
3 directoryid integer id довідника Обов'язкове поле.  
4 [KEY] string поля довідника   Для вставки необхідних параметрів передавайте в форматі КЛЮЧ = ЗНАЧЕННЯ, де КЛЮЧ - це ідентифікатор необхідного поля
5 dataFromBody boolean Брати дані не з аргументів, а з body Не обов'язкове поле. Якщо переданий dataFromBody = 1, то дані будуть брати не з аргументів, а з тіла запиту. В тіло має бути переданий json, в якому ключами повинні бути параметри, описані вище. login і password пі цьому повинні посилаті як зазвичай

Редагування запису в довіднику, метод: /api/directory/change/?actiontype=update

Параметри

Приклад:

http://myboxurl/api/directory/change/?login=XXXX&password=YYY&actiontype=update&directoryid=1&id=1&field2=value2&data[field1]=value1&data[field2]=value2

Поле Тип Опис Обов'язкове чи ні Коментар
1 login string Логін в системі BOX Обов'язкове поле.  
2 password string Пароль в форматі md5 Обов'язкове поле. Напишіть в техпідтримку і ми видамо вам hash для API
3 directoryid integer id довідника Обов'язкове поле.  
5 data array поля довідника для поновлення   Асоціативний масив значень для редактрованіе довідника. Масив містить значення в форматі КЛЮЧ = ЗНАЧЕННЯ, де КЛЮЧ - це ідентифікатор необхідного поля
6 id або recordid integer id записи довідника Не обов'язкове поле. Якщо бажаєте змінити певний запис довідника
7 [KEY] string поля довідника   Для пошуку необхідного запису на редагування можна передавати значення в форматі КЛЮЧ = ЗНАЧЕННЯ, де КЛЮЧ - це ідентифікатор необхідного поля
8 dataFromBody boolean Брати дані не з аргументів, а з body Не обов'язкове поле. Якщо переданий dataFromBody = 1, то дані будуть брати не з аргументів, а з тіла запиту. В тіло має бути переданий json, в якому ключами повинні бути параметри, описані вище. login і password пі цьому повинні посилаті як зазвичай

Видалення записи в довіднику, метод: /api/directory/change/?actiontype=delete

Параметри

Приклад:

http://myboxurl/api/directory/get/?login=XXXX&password=YYY&directoryid=1

Поле Тип Опис Обов'язкове чи ні Коментар
1 login string Логін в системі BOX Обов'язкове поле.  
2 password string Пароль в форматі md5 Обов'язкове поле. Напишіть в техпідтримку і ми видамо вам hash для API
3 directoryid integer id довідника Обов'язкове поле.  
6 recordid integer id записи довідника Не обов'язкове поле.  
7 dataFromBody boolean Брати дані не з аргументів, а з body Не обов'язкове поле. Якщо переданий dataFromBody = 1, то дані будуть брати не з аргументів, а з тіла запиту. В тіло має бути переданий json, в якому ключами повинні бути параметри, описані вище. login і password пі цьому повинні посилаті як зазвичай

Додавання кількох записів в довідник, метод: /api/directory/change/?actiontype=insert

Параметри

Приклад:

http://myboxurl/api/directory/change/?login=XXXX&password=YYY&actiontype=insert&directoryid=1&massivechange=[{"field1":"val1","field2":"val2","field3":"val3"},{"field1":"val11","field2":"val22","field3":"val33"}]

Поле Тип Опис Обов'язкове чи ні Коментар
1 login string Логін в системі BOX Обов'язкове поле.  
2 password string Пароль в форматі md5 Обов'язкове поле. Напишіть в техпідтримку і ми видамо вам hash для API
3 directoryid integer id довідника Обов'язкове поле.  
4 massivechange json Масив в форматі json з даними необхідними для вставки   Масив повинен складатися з асоціативних масивів з даними для вставки запису в довідник. Такий масив повинен містити дані в форматі КЛЮЧ = ЗНАЧЕННЯ, де КЛЮЧ - це ідентифікатор необхідного поля
5 dataFromBody boolean Брати дані не з аргументів, а з body Не обов'язкове поле. Якщо переданий dataFromBody = 1, то дані будуть брати не з аргументів, а з тіла запиту. В тіло має бути переданий json, в якому ключами повинні бути параметри, описані вище. login і password пі цьому повинні посилаті як зазвичай

Редагування декількох записів в довіднику, метод: /api/directory/change/?actiontype=update

Параметри

Приклад:

http://myboxurl/api/directory/change/?login=XXXX&password=YYY&actiontype=update&directoryid=1&massivechange=[{"field1":"11","data":{"field1":"val1","field2":"val2"}},{"field1":"val1","data":{"field1":"val1","field2":"val2"}}]

Поле Тип Опис Обов'язкове чи ні Коментар
1 login string Логін в системі BOX Обов'язкове поле.  
2 password string Пароль в форматі md5 Обов'язкове поле. Напишіть в техпідтримку і ми видамо вам hash для API
3 directoryid integer id довідника Обов'язкове поле.  
5 data array поля довідника для поновлення   Асоціативний масив значень для редактрованіе довідника. Масив містить значення в форматі КЛЮЧ = ЗНАЧЕННЯ, де КЛЮЧ - це ідентифікатор необхідного поля
6 id або recordid integer id записи довідника Не обов'язкове поле. Якщо бажаєте змінити певний запис довідника
7 [KEY] string поля довідника   Для пошуку необхідного запису на редагування можна передавати значення в форматі КЛЮЧ = ЗНАЧЕННЯ, де КЛЮЧ - це ідентифікатор необхідного поля
4 massivechange json Масив в форматі json з даними необхідними для редагування   Масив повинен складатися з асоціативних масивів з даними для вставки запису в довідник. Кожен асоціативний масив повинен иммет такію структуру:
  • id або recordid - для редагування конкретної записи довідника (не обов'язково параметр)
  • data - асоціативний масив з даними для поновлення
  • інші параметри для пошуку запису в довіднику в форматі КЛЮЧ = ЗНАЧЕННЯ, де КЛЮЧ - це ідентифікатор необхідного поля
5 dataFromBody boolean Брати дані не з аргументів, а з body Не обов'язкове поле. Якщо переданий dataFromBody = 1, то дані будуть брати не з аргументів, а з тіла запиту. В тіло має бути переданий json, в якому ключами повинні бути параметри, описані вище. login і password пі цьому повинні посилаті як зазвичай

Отримання запису або всіх записів довідника, метод: /api/directory/get/

Параметри

Приклад:

http://myboxurl/api/directory/get/?login=XXXX&password=YYY&directoryid=1

Поле Тип Опис Обов'язкове чи ні Коментар
1 login string Логін в системі BOX Обов'язкове поле.  
2 password string Пароль в форматі md5 Обов'язкове поле. Напишіть в техпідтримку і ми видамо вам hash для API
3 directoryid integer id довідника Обов'язкове поле.  
4 recordid integer id записи довідника Не обов'язкове поле. Якщо бажаєте отримати конкретну запис довідника