1b.app
Скопійоване посилання -

API бренди (Brand)

Додавання бренду, метод: /api/brand/add/

Параметри

Приклад:

http://myboxurl/api/brand/add/?login=LOGIN&password=PASSWORD&name=TestBrand&code=123&image=url_image_in_this_place&deskription=Опис

Поле Тип Опис Обов'язкове чи ні Коментар
1 login string Логін в системі BOX Обов'язкове поле.  
2 password string Пароль в форматі md5 Обов'язкове поле. Напишіть в техпідтримку і ми видамо вам hash для API
3 name string Назва бренду Обов'язкове поле.  
4 code string id бренду з вашої системи Не обов'язкове поле. Це унікальний ідентифікатор бренду з вашої системи (з вашого магазину). Якщо бренд з таким id існує, то API видасть помилку
7 image array масив зображень бренду Не обов'язкове поле. Зображення слід передавати масивом із зазначенням повного шляху до них. Система працює з такими форматами зображень: jpg, png
8 hidden boolean прихований бренд Не обов'язкове поле. За замовчуванням, бренд не є прихованим (hidden = 0)
5 description string опис бренду Не обов'язкове поле.  

Видалення бренду, метод: /api/brand/delete/

Параметри

Приклад:

http://myboxurl/api/brand/delete/?login=LOGIN&password=PASSWORD&code=123&id=321

Поле Тип Опис Обов'язкове чи ні Коментар
1 login string Логін в системі BOX Обов'язкове поле.  
2 password string Пароль в форматі md5 Обов'язкове поле. Напишіть в техпідтримку і ми видамо вам hash для API
3 id integer Ідентифікатор бренду або id або code бренду обов'язково Код бренду в системі BOX
4 code string Ідентифікатор бренду Ідентифікатор бренду з вашої системи (з вашого магазину)

Редагування бренду, метод: /api/brand/update/

Параметри

Приклад:

http://myboxurl/api/brand/update/?login=LOGIN&password=PASSWORD&code=1234&name=TestBrand&hidden=1

Поле Тип Опис Обов'язкове чи ні Коментар
1 login string Логін в системі BOX Обов'язкове поле.  
2 password string Пароль в форматі md5 Обов'язкове поле. Напишіть в техпідтримку і ми видамо вам hash для API
3 id integer Ідентифікатор бренду або id або code бренду обов'язково Код бренду в системі BOX
4 code string Ідентифікатор бренду Ідентифікатор бренду з вашої системи (з вашого магазину)
5 name string Назва бренду Обов'язкове поле.  
6 description string опис бренду Не обов'язкове поле.  
8 image array масив зображень бренду Не обов'язкове поле. Зображення слід передавати масивом із зазначенням повного шляху до них. Система працює з такими форматами зображень: jpg, png
9 hidden boolean прихований бренд Не обов'язкове поле. За замовчуванням, бренд не є прихованим (hidden = 0)

Отримання одного бренду і отримання всіх брендів, метод: /api/brand/get/

Параметри
Параметри отримання одного замовлення:

Приклад:

http://myboxurl/api/brand/get/?login=LOGIN&password=PASSWORD&name=TestBrand

Поле Тип Опис Обов'язкове чи ні Коментар
1 login string Логін в системі BOX Обов'язкове поле.  
2 password string Пароль в форматі md5 Обов'язкове поле. Напишіть в техпідтримку і ми видамо вам hash для API
3 name string Назва бренду name або id або code бренду обов'язково Якщо вам потрібен конкретний бренд, то ви в це поле передаєте ім'я бренду, або id бренду яке повернуло вам наше API при його створенні. Або ж вказуєте зовнішній ідентифікатор бренду (поле code при створенні бренду) і движок сам знайде і вёрнёт його.

Значення повертаються полів
id - id бренду,
name - Назва бренду,
code - зовнішній id бренду,
image - масив зображень бренду,
description - опис бренду,
hidden - прихований бренд
4 id integer Ідентифікатор бренду
4 code string Ідентифікатор бренду


Параметри отримання всіх замовлень:

Приклад:

http://myboxurl/api/brand/get/?login=LOGIN&password=PASSWORD

Поле Тип Опис Обов'язкове чи ні Коментар
1 login string Логін в системі BOX Обов'язкове поле.  
2 password string Пароль в форматі md5 Обов'язкове поле. Напишіть в техпідтримку і ми видамо вам hash для API
          Значення повертаються полів
id - id бренду,
name - Назва бренду,
code - зовнішній id бренду,
image - масив зображень бренду,
description - опис бренду,
hidden - прихований бренд

Можливі варіанти відповіді на запит

Детальніше
Статус Повідомлення Опис повідомлення
1 ok brandid Повертає id доданого бренду
2 fail Login is empty! Відсутня логін
3 fail Password is empty! Відсутня пароль
4 fail Brand name is empty! Відсутня назва бренду
5 fail Bad user level! Недостатній рівень користувача (потрібен level 2 і вище)
6 fail Login or password not correct! Логін або пароль введені невірно
7 fail Brand with this ID already exists! Бренд з таким id вже існує
8 fail Incorrect picture! Некоректний формат зображення
9 fail Brand has not been added Бренд не додано
10 fail Brand is not available for delete! Бренд для видалення не найден
11 fail Brand with this ID does not exists! Бренда з таким ID не існує
12 fail Brand with this Code does not exists! Бренда з таким кодом не існує
13 fail Brand with this name does not exists! Бренда з таким ім'ям не існує
14 fail Brand is not available for update! Бренд для оновлення не знайдено

Також можуть виникати помилки:

502 Bad Gateway - Якщо виникла ця помилка необхідно:
1. Перевірити, чи є доступ до Інтернету (зайти на будь-який інший сайт).
2. Якщо проблем з доступом немає — можна видалити файли cookies.
Якщо вказане вище не допомогло — проблема на стороні сервера. Слід звернутися до системного адміністратора сайту.

503 (Service Temporarily Unavailable) - дана помилка може виникати в результаті занадто великої кількості запитів до сервера. Якщо ви побачили таку помилку, варто почекати пару хвилин і спробувати знову.

504 Gateway Timeout - cкорее за все справа в зрослої навантаженні на сайт, при якій Apache не встигає віддавати HTTP-відповіді, і нові запити встають в чергу. Щоб вирішити проблему, можна додати ресурсів сервера, зокрема оперативної пам'яті, і збільшити кількість процесів httpd (Apache).
Інша можлива причина виникнення помилки 504 - виконуваний скрипт не вкладається у відведений ліміт часу. Це буває, коли запит занадто важкий. Спробуйте розбити свій запит на кілька більш маленьких.

Помилка 505 HTTP Version not supported означає, що веб-сайт не підтримує версію протоколу HTTP, за допомогою якого браузер здійснює запит веб-сторінки