1b.app
Скопійоване посилання -

API користувачі (User)

Додавання контакту, метод: /api/contact-add/json/

Параметри

Приклад:

http://myboxurl/api/contact-add/json/?login=LOGIN&password=PASSWORD&name=user123&email=user123@user.com&distribution=1&typesex=man&level=2&userlogin=userlogin&company=company&namemiddle=батькові&namelast=прізвище&commentadmin=commentadmin&parentid=24&country=Країна®ion=область&district=Район&city=місто&street=Вулиця&street_number=номердома&apartment=Квартира&phone=80639350555&userpass=123456789A&code1c=code1c&pricelevel=Ціна 1&customfield_key1=customvalue1&customfield_key2=2016-01-01

Так само є можливість заповнення додаткових полів контактів. Для цього в якості змінної вказується ідентифікатор додаткового поля, а значення приймаються з тими ж типами, що і вказане поле


Поле Тип Опис Обов'язкове чи ні Коментар
1 login string Логін в системі BOX Обов'язкове поле.  
2 password string Пароль в форматі md5 Обов'язкове поле. Напишіть в техпідтримку і ми видамо вам hash для API
3 name string ім'я користувача Не обов'язкове поле.  
4 userlogin string логін користувача Не обов'язкове поле.  
5 userpass string пароль користувача Не обов'язкове поле.  
6 email string email користувача Обов'язкове поле (або email або телефон повинен бути).  
7 phone string телефон користувача Обов'язкове поле (або email або телефон повинен бути).  
8 address string повну адресу користувача одним рядком (застарілий параметр) Не обов'язкове поле.  
9 country string Країна Не обов'язкове поле.  
10 region string Регіон (область) Не обов'язкове поле.  
11 district string Район Не обов'язкове поле.  
12 city string Назва населеного пункту Не обов'язкове поле.  
13 street string Вулиця Не обов'язкове поле.  
14 street_number string Номер будинку Не обов'язкове поле.  
15 apartment string Квартира Не обов'язкове поле.  
16 bdate date день народження користувача Не обов'язкове поле.  
17 parentid integer за рекомендацією від Не обов'язкове поле.  
18 level integer рівень доступу користувача Не обов'язкове поле. Рівні доступу:
0 - заблоковано
1 - клієнт
2 - Співробітник
3 - Адміністратор
19 commentadmin string коментар адміністратора Не обов'язкове поле.  
20 groupid integer група користувача Не обов'язкове поле. Ідентифікатор групи контактів в системі BOX
21 source integer Джерело користувача Не обов'язкове поле. Ідентифікатор джерела в системі BOX
22 pricelevel string рівень цін користувача Не обов'язкове поле. Назва ціни, яку ви бажаєте встановити користувачеві
23 distribution boolean Підписано контакт на розсилку Не обов'язкове поле.  
24 tags string Теги Не обов'язкове поле.  
25 namelast string прізвище користувача Не обов'язкове поле.  
26 namemiddle string батькові користувача Не обов'язкове поле.  
27 typesex string підлогу користувача Не обов'язкове поле. За замовчуванням тип користувача - чоловік.
Доступні типи користувачів:
man - чоловік
woman - жінка
company - компанія
28 company string компанія користувача Не обов'язкове поле.  
29 code1c string code1c користувача Не обов'язкове поле. id користувача з вашої системи
30 companyid integer id компанії користувача Не обов'язкове поле.  
31 companycode1c integer зовнішній код компанії користувача Не обов'язкове поле.  
32 emails string email-и користувача (додаткові) Не обов'язкове поле. Показувати через пробіл (test @ tset.ua dddd@ya.ru)
33 managerid integer id менеджера з OneBox Не обов'язкове поле.  
34 managercode string code1c менеджера з OneBox Не обов'язкове поле.  
35 employer boolean Является ли контакт сотрудником Не обов'язкове поле.  
36 phones string телефони користувача (додаткові) Не обов'язкове поле. Показувати через пробіл (380977777777 380500500550) без пробілів в самих телефонах
37 dataFromBody boolean Брати дані не з аргументів, а з body Не обов'язкове поле. Якщо переданий dataFromBody = 1, то дані будуть брати не з аргументів, а з тіла запиту. В тіло має бути переданий json, в якому ключами повинні бути параметри, описані вище. login і password пі цьому повинні посилаті як зазвичай
38 update boolean Оновлювати контакту якщо він знайдений по контактними даними Не обов'язкове поле.  
39 fullname string Полное фамилия имя отчество в одном поле Не обов'язкове поле. Если не указаны параметры name, namelast и namemiddle, они будут через пробел браться из fullname согласно формата в nameformat, если одна из частей ФИО отсутствует, необходимо в этом месте вставить еще один пробел
40 nameformat string Порядок расположения имени (f), фамилии (l) и отчества (m) в fullname Не обов'язкове поле. По умолчанию формат l-f-m, что означает порядок Фамилия Имя Отчество

Отримання одного контакту і отримання всіх контактів, метод: /api/contact-get/json/

Параметри
Параметри отримання одного контакту:

Приклад:

http://myboxurl/api/contact-get/json/?login=LOGIN&password=PASSWORD&userid=666

Поле Тип Опис Обов'язкове чи ні Коментар
1 login string Логін в системі BOX Обов'язкове поле.  
2 password string Пароль в форматі md5 Обов'язкове поле. Напишіть в техпідтримку і ми видамо вам hash для API
3 supplierhash string Ключ постачальника Не обов'язкове поле. Доступний в картці клієнта, який є контактом постачальника.
Доступний при наявності логіна і пароля від системи і рівня доступу" клієнт".
Ця функція дозволяє обмежити доступ до отримання контактів згідно зв'язку додаткового поля контакту з ключем постачальника (див. Налаштування" Перевірки і унікальність") або клієнтів процесів, де даний постачальник є постачальником продуктів процесу.
4 userid integer ідентифікатори контакту в системі BOX Або userid або code1c або userlogin або phone або email контакту обов'язково

Значення повертаються полів
contactId - id контакту,
contactNamefull - ПІБ контакту,
contactCode1c - код 1С контакту,
contactName - ім'я контакту,
contactNamelast - прізвище контакту,
contactNamemiddle - батькові контакту,
contactCompany - компанія контакту,
contactCompanyID - id компані контакту,
contactEmail - основний email контакту,
contactEmails - додаткові email контакту,
contactPhone - основний телефон контакту,
contactPhones - додаткові телефони контакту,
contactAdress - повна адреса контакту (одним рядком),

contactCountry - країна контакту,

contactRegion - Регіон (область),

contactDistrict - Район,

contactCity - місто,

contactStreet - Вулиця,

contactStreetNumber - Номер будинку,

contactApartment - Квартира

Сукупність даних формує

повна адреса контакту [contactAdress]

 contactTypesex - підлогу контакту (не визначено, чоловік, жінка, компанія),,
contactBirthdate - дата народження контакту,
contactGroupsArray - список ID і назв груп, до яких належить контакт,
contactManagerid - ID менеджера контакту,
contactCdate - дата створення контакту,
contactPost - посаду (спеціалізація) контакту,
contactSourceid - ID джерела контакту,
contactSourcename - джерело контакту,
contactPricelevel - рівень цін контакту,
contactAuthorid - ID автора контакту,
contactBonuses - бонуси контакту,
contactCurrency - валюта контакту,
customFieldArray - додаткові поля контакту (як key передається назва доп.поля контакту, в value - значення),
legalArray - список юридичних реквізитів контакту,
contactCommentadmin - Коментар адміністратора,
contactCommentLast - Останній коментар до контакту, доданий через блок замітки

5 code1c string Ідентифікатор контакту з вашої системи (з вашого магазину)
6 phone string Телефон контакту
7 email string Емейл контакту
8 userlogin string Логін контакту
9 showbonus boolean Показати бонуси контакту Не обов'язкове поле. При вказівці значення параметра 1 буде відображатися поле contactBonuses з бонусами контакту
10 showbonushistory boolean Показати історію нарахування бонусів контакту Не обов'язкове поле. При вказівці значення параметра 1 буде відображатися масив contactBonusHistoryArray зі списком нарахованих бонусів
11 showbonusbycategory boolean Показати кількість бонусів контакту за категоріями бонусів Не обов'язкове поле. При вказівці значення параметра 1 буде відображатися масив contactBonusByCategoryArray зі списком кількості бонусів, розбитого по категоріям бонусів
12 searchcustomfield boolean Поиск контакта по значению дополнительного поля контакта Не обов'язкове поле. Параметр передается в виде массива, где key - ключ поля, а value - его значение


Параметри отримання всіх контактів:

Приклад:

http://myboxurl/api/contact-get/json/?login=LOGIN&password=PASSWORD&part=1
http://myboxurl/api/contact-get/json/?login=LOGIN&password=PASSWORD&part=2
Поле Тип Опис Обов'язкове чи ні Коментар
1 login string Логін в системі BOX Обов'язкове поле.  
2 password string Пароль в форматі md5 Обов'язкове поле. Напишіть в техпідтримку і ми видамо вам hash для API
3 supplierhash string Ключ постачальника Не обов'язкове поле. Доступний в картці клієнта, який є контактом постачальника.
Доступний при наявності логіна і пароля від системи і рівня доступу" клієнт".
Ця функція дозволяє обмежити доступ до отримання контактів згідно зв'язку додаткового поля контакту з ключем постачальника (див. Налаштування" Перевірки і унікальність") або клієнтів процесів, де даний постачальник є постачальником продуктів процесу.
4 groupid integer id групи з якої ви хочете отримати користувачів Не обов'язкове поле.  
5 udatefrom datetime дата поновлення користувача починаючи з дати в форматі Ymd H: i: s Не обов'язкове поле.  
6 udateto datetime дата поновлення користувача до дати в форматі Ymd H: i: s Не обов'язкове поле.  
7 typesex string Тип контактів Не обов'язкове поле. Необхідно передавати ключ типів контактів (наприклад company)
8 custom_[ключ] optional Фільтрація за додатковими полями контактів Не обов'язкове поле.  
9 part integer Частина товарів Обов'язкове поле.

API видає в 1й частини до 1000 контактів, щоб отримати такі 1000 товарів передайте туди 2 (виходить частина 2) і тд.

Значення повертаються полів
contactId - id контакту,
contactNamefull - ПІБ контакту,
contactCode1c - код 1С контакту,
contactName - ім'я контакту,
contactNamelast - прізвище контакту,
contactNamemiddle - батькові контакту,
contactCompany - компанія контакту,
contactCompanyID - id компані контакту,
contactEmail - основний email контакту,
contactEmails - додаткові email контакту,
contactPhone - основний телефон контакту,
contactPhones - додаткові телефони контакту,
contactAdress - повна адреса контакту,

contactCountry - країна контакту,

contactRegion - Регіон (область),

contactDistrict - Район,

contactCity - місто,

contactStreet - Вулиця,

contactStreetNumber - Номер будинку,

contactApartment - Квартира

Сукупність даних формує

повна адреса контакту [contactAdress]

contactTypesex - підлогу контакту (не визначено, чоловік, жінка, компанія),
contactBirthdate - дата народження контакту,
contactGroupsArray - список ID і назв груп, до яких належить контакт,
contactManagerid - ID менеджера контакту,
contactCdate - дата створення контакту,
contactPost - посаду (спеціалізація) контакту,
contactSourceid - ID джерела контакту,
contactSourcename - джерело контакту,
contactPricelevel - рівень цін контакту,
contactAuthorid - ID автора контакту,
contactBonuses - бонуси контакту,
contactCurrency - валюта контакту,
customFieldArray - додаткові поля контакту (як key передається назва доп.поля контакту, в value - значення)Так само доступна фільтрація контактів по повертається полях.
Необхідно передати параметр рівний назвою повертається змінної і значення для фільтрації по полю змінної.
Наприклад, при передачі параметра contactCountry = Україна - будуть отфильтрованием контакти, у яких в адресу країною вказано" Україна"

10 showbonus boolean Показати бонуси контакту Не обов'язкове поле. При вказівці значення параметра 1 буде відображатися поле contactBonuses з бонусами контакту
11 showbonushistory boolean Показати історію нарахування бонусів контакту Не обов'язкове поле. При вказівці значення параметра 1 буде відображатися масив contactBonusHistoryArray зі списком нарахованих бонусів
12 showbonusbycategory boolean Показати кількість бонусів контакту за категоріями бонусів Не обов'язкове поле. При вказівці значення параметра 1 буде відображатися масив contactBonusByCategoryArray зі списком кількості бонусів, розбитого по категоріям бонусів
13 getmultiple boolean Получить массив результатов поиска контактов с дополнительной фильтрацией Не обов'язкове поле. Данный параметр работает, если заполнен хотя бы один из параметров для поиска одного контакта userid, code1c, phone, email, userlogin, searchcustomfield

Редагування контакту, метод: /api/contact-update/json/

Параметри

Приклад:

http://myboxurl/api/contact-update/json/?login=LOGIN&password=PASSWORD&userid=666&email=test@tst.com

Поле Тип Опис Обов'язкове чи ні Коментар
1 login string Логін в системі BOX Обов'язкове поле.  
2 password string Пароль в форматі md5 Обов'язкове поле. Напишіть в техпідтримку і ми видамо вам hash для API
3 userid integer Або userid або code1c контакту обов'язково Обов'язкове поле.  
4 code1c string Ідентифікатор контакту з вашої системи (з вашого магазину) Не обов'язкове поле.  
5 userlogin string Логін контакту Не обов'язкове поле.  
6 userpass string Пароль контакту Не обов'язкове поле.  
7 name string ім'я користувача Не обов'язкове поле.  
8 email string email користувача Не обов'язкове поле.  
9 emails string email-и користувача (додаткові) Не обов'язкове поле. Показувати через пробіл (test @ tset.ua dddd@ya.ru)
10 phone string телефон користувача Не обов'язкове поле.  
11 phones string телефони користувача (додаткові) Не обов'язкове поле.  
12 address string повну адресу користувача одним рядком (застарілий параметр) Не обов'язкове поле.  
 13 country string Країна Не обов'язкове поле.  
14  region string Регіон (область) Не обов'язкове поле.  
15  district string Район Не обов'язкове поле.  
16  city string Назва населеного пункту Не обов'язкове поле.  
 17 street string Вулиця Не обов'язкове поле.  
 18 street_number string Номер будинку Не обов'язкове поле.  
 19 apartment string Квартира Не обов'язкове поле.  
20 bdate date день народження користувача Не обов'язкове поле.  
21 groupid integer група користувача Не обов'язкове поле. Ідентифікатор групи контактів в системі BOX
22 namelast string прізвище користувача Не обов'язкове поле.  
23 namemiddle string батькові користувача Не обов'язкове поле.  
24 source string Джерело користувача Не обов'язкове поле.  
25 typesex string підлогу користувача Не обов'язкове поле. За замовчуванням тип користувача - чоловік.
Доступні типи користувачів:
man - чоловік
woman - жінка
company - компанія
26 company string Компанія Не обов'язкове поле. Якщо їх кілька вказуємо через кому
27 companyid integer id компанії Не обов'язкове поле.  
28 distribution boolean Підписано контакт на розсилку Не обов'язкове поле.  
29 urls string веб-сайт контакту Не обов'язкове поле.  
30 image string аватар контакту Не обов'язкове поле.  
31 employer boolean Является ли контакт сотрудником Не обов'язкове поле.  
32 update boolean Оновлювати чи контактні дані Не обов'язкове поле. Приймає параметр 1 або 0, за замовчуванням 0. Якщо передати 1 то контактні дані (телефони і email-и) будуть оновлюватися, в іншому випадку якщо передати 0 то будуть допісиватся до сущесвуют
33 dataFromBody boolean Брати дані не з аргументів, а з body Не обов'язкове поле. Якщо переданий dataFromBody = 1, то дані будуть брати не з аргументів, а з тіла запиту. В тіло має бути переданий json, в якому ключами повинні бути параметри, описані вище. login і password пі цьому повинні посилаті як зазвичай

Видалення контакту, метод: /api/contact-delete/json/

Параметри

Приклад:

http://myboxurl/api/contact-delete/json/?login=LOGIN&password=PASSWORD&userid=666

Поле Тип Опис Обов'язкове чи ні Коментар
1 login string Логін в системі BOX Обов'язкове поле.  
2 password string Пароль в форматі md5 Обов'язкове поле. Напишіть в техпідтримку і ми видамо вам hash для API
3 userid integer Ідентифікатор (ID OneBox) видаляється контакту Не обов'язкове поле.  
4 code1c string Ідентифікатор видаляється контакту з вашої системи (з вашого магазину) Не обов'язкове поле.  
5 mergeuserid integer Ідентифікатор (ID OneBox) контакту, з яким потрібно об'єднати видаляємий контакт Не обов'язкове поле.  
6 mergecode1c string Ідентифікатор контакту з вашої системи (з вашого магазину), з яким потрібно об'єднати видаляємий контакт Не обов'язкове поле.  

Перевірка активності клієнта за логіном або id, метод: /api/contact-login/status/json/

Параметри

Приклад:

http://myboxurl/api/contact-login/status/json/?login=LOGIN&password=PASSWORD&userid=666

Поле Тип Опис Обов'язкове чи ні Коментар
1 login string Логін в системі BOX Обов'язкове поле.  
2 password string Пароль в форматі md5 Обов'язкове поле. Напишіть в техпідтримку і ми видамо вам hash для API
3 userid integer Ідентифікатор (ID OneBox) контакту Або userid або userlogin контакту обов'язково

Значення повертаються полів
id - id контакту,
login - логін контакту,
isonline - (true/false) статус, залягання користувач,
lastactivity - дата і час останньої активності контакту,
pultstatus - (work/pause/stop) статус пульта контакту

4 userlogin string Логін контакту в OneBox

Можливі варіанти відповіді на запит

Детальніше
Статус Повідомлення Опис повідомлення
1 ok userid id доданого / відредагованого користувача
2 fail login_empty Відсутня логін
3 fail password_empty Відсутня пароль
4 fail Login or password not correct! Невірний логін або пароль
5 fail Bad user level! Низький рівень користувача, для виконання даної дії (потрібен level 2 і вище)
6 fail name_empty Ім `я відсутнє
7 fail email or phone is empty email або телефон відсутні
8 fail Payment by id or code1c not found Платіж з таким id або кодом вже існує
9 fail dublicate by code1c Контакт з таким кодом вже існує
10 fail Not found contact У контактній знайдений
11 fail User-object by code1c not found Контакт з таким кодом не найден
12 fail Phone is exists Контакт з таким телефоном вже існує
13 fail Email is exists Контакт з таким email вже існує

Також можуть виникати помилки:

502 Bad Gateway - Якщо виникла ця помилка необхідно:
1. Перевірити, чи є доступ до Інтернету (зайти на будь-який інший сайт).
2. Якщо проблем з доступом немає — можна видалити файли cookies.
Якщо вказане вище не допомогло — проблема на стороні сервера. Слід звернутися до системного адміністратора сайту.

503 (Service Temporarily Unavailable) - дана помилка може виникати в результаті занадто великої кількості запитів до сервера. Якщо ви побачили таку помилку, варто почекати пару хвилин і спробувати знову.

504 Gateway Timeout - cкорее за все справа в зрослої навантаженні на сайт, при якій Apache не встигає віддавати HTTP-відповіді, і нові запити встають в чергу. Щоб вирішити проблему, можна додати ресурсів сервера, зокрема оперативної пам'яті, і збільшити кількість процесів httpd (Apache).
Інша можлива причина виникнення помилки 504 - виконуваний скрипт не вкладається у відведений ліміт часу. Це буває, коли запит занадто важкий. Спробуйте розбити свій запит на кілька більш маленьких.

Помилка 505 HTTP Version not supported означає, що веб-сайт не підтримує версію протоколу HTTP, за допомогою якого браузер здійснює запит веб-сторінки