1b.app
Скопирована ссылка -

Безпека

LDAP (Active Directory)
Лог користувачів OneBox
Права доступу
Користувачі і співробітники